Đóng

Giới thiệu

HSE

AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG

Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường.

Việc đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu. Công ty luôn bố trí đủ số lượng người để đảm bảo các công tác về an toàn, sức khỏe và môi trường. Nhân viên công ty nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường.

DSC3098-1024x6831

 

Phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp để đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường.

Ban hành các quy định về an toàn cũng như các biện pháp nhằm bảo đảm các quy định đó được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Việc tiến hành theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện các quy trình về đảm bảo an toàn, sức khỏe, và môi trường được phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý và những người có trách nhiệm liên quan.

oshajobsafety

Liên tục cập nhật quy trình an toàn và tập huấn cho cán bộ công nhân viên.

Công ty không ngừng tìm cách cải thiện công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường vì mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động và có trách nhiệm với xã hội. Các quy định về an toàn của ECO phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn do pháp luật ban hành cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Các buổi tập huấn về HSE cho nhân viên được tổ chức thường xuyên.

Safety training_0

Khuyến khích mọi người tham gia công tác đảm bảo an toàn.
Ủng hộ các cá nhân đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống an toàn, sức khỏe và môi trường cũng như kế hoạch giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.