Đóng

Giới thiệu

HSE

AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường. Việc đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu. Công ty luôn bố trí đủ số lượng người để đảm bảo các công tác về an toàn, […]

Quản lý chất lượng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Từ khi thành lập, Công ty Cổ phần Kỹ thuật ECO chú trọng ban hành và áp dụng các chính sách về chất lượng nhằm mục tiêu cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật nghiêm […]

Triết lý kinh doanh

TRIẾT LÝ KINH DOANH  TẦM NHÌN Vào năm 2025, ECO sẽ trở thành một trong những công ty kỹ thuật hàng đầu, chú trọng vào việc phát triển bền vững. Với mong muốn khẳng định tên tuổi mình trên thị trường, công ty ECO đặt ra mục tiêu trở thành một trong những công ty […]