Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 30/06/2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật ECO đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại văn phòng công ty ở địa chỉ Số 5, Đường D1, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã tổng […]