Đóng

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHỈ HUY PHÓ

Mô tả chi tiết công việc – Phối hợp, hổ trợ Chỉ huy trưởng tổ chức, triển khai, quản lý và điều hành các hoạt động thi công của công trình nhằm đảm bảo công trình đạt được an toàn, chất lượng và đúng kỹ thuật, tiến độ theo yêu cầu của thiết kế và […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CƠ ĐIỆN

Mô tả chi tiết công việc – Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành nhân sự của Ban quản lý dự án. – Phối hợp với các bên liên quan để kịp thời giải quyết các sự cố, phát sinh, thay đổi trên công trường – Tổ chức triển khai thi công. Trực tiếp […]