Đóng

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mô tả chi tiết công việc –  Lĩnh vực hoạt động của Công ty: Thực hiện Dự án (Xây dựng, cơ điện). – Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty. Hạch toán các khoản chi phí của Công ty. – Tiếp nhận, […]

Phụ trách kinh doanh

PHỤ TRÁCH KINH DOANH/ SALES MANAGER I. Mô tả chi tiết công việc/ Job description Đề ra và thực hiện kế hoạch kinh doanh, các hoạt động dịch vụ đảm bảo doanh số bán hàng được giao/ Setting up and implementing sales plans and achieving sales targets. Thúc đẩy ký kết hợp đồng/ Getting contracts […]

Nhân viên kỹ thuật

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT/ TECHNICIAN I. Mô tả công việc/ Job description Thi công, lắp đặt, bảo trì hệ thống Điện, Điều hòa không khí, PCCC, cấp thoát nước . . . các công trình cao ốc, resort, khách sạn, nhà máy . . . / Construct, install, maintain electrical, HVAC, Fire Fighting, Plumbing system…of […]