Giám sát thi công MEPF

GIÁM SÁT THI CÔNG MEPF/ MEPF SUPERVISOR I. Mô tả chi tiết công việc/ Job description Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công/ Investigating and proceeding works as per designed, technical standards and construction methods; Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản […]