Đóng

Dự án

Chung cư Bảo Minh

Bao Minh Ezland

CHUNG CƯ BẢO MINH EZLAND

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển EZLand Việt Nam
Địa chỉ: Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
Quy mô: Dự án chung cư cao cấp 25 tầng
Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện hệ thống M&E
Giá trị hợp đồng: 13,2 Tỷ đồng