Close

Recruiment

Sales Manager

I. Mô tả chi tiết công việc/ Job description Đề ra và thực hiện kế hoạch kinh doanh, các hoạt động dịch vụ đảm bảo doanh số bán hàng được giao/ Setting up and implementing sales plans and achieving sales targets. Thúc đẩy ký kết hợp đồng/ Getting contracts signed. Thu thâp, lưu trữ và phân tích thông […]

Technician

I. Mô tả công việc/ Job description Thi công, lắp đặt, bảo trì hệ thống Điện, Điều hòa không khí, PCCC, cấp thoát nước . . .  các công trình cao ốc, resort,  khách sạn, nhà máy . . . / Construct, install, maintain electrical, HVAC, Fire Fighting, Plumbing system…of buildings, resorts, hotels and factories,… II. Yêu […]

HSE Supervisor

I. Mô tả công việc /Job description Giám sát và đảm bảo sự tuân thủ quy định ATLĐ của nhân sự làm việc trong công trường/ Supervising and making sure that all personnel at sites complying to HSE regulations; GSAT tại các dự án/ Working at construction sites; Soạn thảo các Quy trình, Quy định ATLĐ/Composing HSE […]