Đóng

Tin tức

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 30/06/2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật ECO đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại văn phòng công ty ở địa chỉ Số 5, Đường D1, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã tổng kết các kết quả kinh doanh trong năm tài khóa 2017 đồng thời thông qua các quyết định quan trọng nhằm định hướng phát triển công ty trong thời gian tới.

Nghị Quyết ĐHĐCĐ_001_1

Nghị Quyết ĐHĐCĐ_002_0

Nghị Quyết ĐHĐCĐ_003