Đóng

Dự án

Nhà máy G.E (Doosan) Quảng Ngãi

ds1_1

 

NHÀ MÁY G.E ( DOOSAN) QUẢNG NGÃI

Chủ đầu tư: Công ty G.E Việt Nam
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện
Giá  trị hợp đồng: 1,2 Tỷ đồng